Οι σχέσεις αν δεν έχουν γερές βάσεις από την αρχή, μπορούν να διαλυθούν εύκολα. Χρειάζεται αμοιβαία προσπάθεια για να λειτουργήσει και σίγουρα αρκετούς συμβιβασμούς. Τί είναι αυτό όμως που οδηγεί στην διάλυση;

Σύμφωνα με την έρευνα του ψυχολόγου John Gottman, η περιφρόνηση είναι εκείνο το χαρακτηριστικό που οδηγεί ένα ζευγάρι στον τσακωμό. Μπορεί να υπάρχουν εντάσεις, αλλά όπως λέει δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από την παθητική επιθετικότητα. Στόχος του ενός, είναι να καταρρίψει την αυτοεκτίμηση του άλλου.

Ο ψυχολόγος δίνει βέβαια τις δικές του συμβουλές, οι οποίες είναι απλές. Να υπάρχουν δηλαδή ρεαλιστικές προσδοκίες από τον/την σύντροφο, και σε στιγμές θυμού να γίνονται ήρεμοι διάλογοι προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα. Χωρίς την κατάλληλη επικοινωνία, όλα φαντάζουν δύσκολα.

Για να γίνουν όμως όλα, πρέπει να υπάρχει ουσιαστική αγάπη μεταξύ των δύο!